Vitajte

Vitajte na stránke poradensko-konzultačnej spoločnosti EUNEXT, ktorá sa svojim profilom orientuje na prípravu a riadenie projektových činností, zároveň je garantom profesionality pri koordinácii Vašich rozvojových plánov a programov. Ponúkame optimalizáciu prípravy právnych, ekonomických a obstarávateľských podkladov pre Vaše projektové zámery aj pri čerpaní eurofondov. Vo svojej práci chceme byť nápomocní v proklamovaných činnostiach, ponúkame partnerstvo ako nástroj spolupráce , všetkým ktorí o to prejavia záujem.