Profil spoločnosti

EUNEXT vznikol na presvedčení, že rôzne organizácie v rámci európskeho priestoru v slovenskom regióne chcú nabrať správny smer vo svojom rozvoji a uspieť v rýchlej dynamike integrujúceho sa spoločného európskeho domu.
Našou hlavnou ambíciou bolo, je a bude úspešne pôsobiť pri kreovaní, príprave, realizácii a implementácii Vašich projektov, ktoré môžu byť podporené rôznymi formami štátnej pomoci a podpory Európskej únie v prostredí Slovenskej republiky. Tak chceme napĺňať náš spoločný cieľ - byť rovnocenným partnerom v európskom priestore do budúcna. Hlavnou úlohou spoločnosti je poskytovať kompletné služby a aktívnu účasť na profilácii, príprave a riešení rozvojových projektových zámerov. Eunext chce byť nápomocný vo všetkých proklamovaných činnostiach, bude vytvárať priestor pre všetkých, ktorí prejavia záujem, tak ako sa už o tom presvedčili naši doterajší obchodný partneri.